Πλάνο Αίθουσας

Δύο Αίθουσες Διαθέσιμες

Χειμερινή αίθουσα χωρητικότητας 500 ατόμων

Χειμερινή αίθουσα χωρητικότητας 900 ατόμων

Η καλοκαιρινή αίθουσα έχει χωρητικότητα 900 ατόμων